ProMusic Magazin

Magazin za profesionalne muzičare

Korg MS-20 mini je sada dostupan kao ograničeno izdanje u beloj boji. Ovaj model je prvi u novoj boji u poslednjih skoro 40 godina od kada je originalna jedinica pušten u prodaju u 1978.
Isti inženjeri koji su razvili originalni MS 20, savršeno su reprodukovali svoja elektronska kola i postavili ih u telo koje je smanjeno na 86% od prvobitne veličine, ali i zadržali prepoznatljiv izgled originala.